SURASTI SPECIALISTĄ
Sureguliuokite savo ekraną
Padėkite monetas ant jų atitikmenų ekrane ir rodyklėmis pritaikykite jų dydį
Visų monetų panaudoti nereikia
Atlikta